KALENDARZ WYDARZEŃ 2016

Kalendarium imprez związanych ze 100-leciem przyłączenia
Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy, organizowanych
na Pradze-Południe.